Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Voorzitter NCad roept op: bundel krachten!

Henk Smid is sinds 15 januari 2020 voorzitter van het NCad. Hij was eerder als directeur van ZonMw betrokken bij de Transitie Proefdiervrije Innovatie

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, waarvan Henk voorzitter is, geeft adviezen en verbindt werkvelden, met het doel om zichtbare verbeteringen te realiseren en dierproeven te vervangen, verminderen en verfijnen. Henk Smid: “Mijn persoonlijke drijfveer om mee te werken aan de transitie naar proefdiervrije innovatie is dat we het stimuleren van vernieuwende wetenschap heel goed kunnen combineren met de transitie naar onderzoek dat geen gebruik maakt van dieren. Zo wordt gewerkt aan twee doelen tegelijk. We moeten alles op alles zetten om daar te komen.”

Lees hier het hele interview.

Portretfoto van Henk Smid

Helpathon on 18th -19th June was a great inspiration

“At this point I felt that we were the group of teachers giving the course. We all had taken on board the responsibility to make it happen”, reacted Daniela Salvatori. And her colleague Saskia said: “'The TPI Helpathon was a great inspiration for me. As a scientist that actively makes use of animal experimentation to answer research questions in liver physiology, it is usually difficult to engage with people that seem to be opposed to using animals in research at all.”

“Thanks again to the 50 online participants! Thanks to the 15 people joining us in the studio to make this hybride Helpathon worthwhile everybody.” 

Click here for an impression of the helpathon.

Portretfoto's van Saskia Mill en Daniela Salvatori

NWO-calls open voor leefstijl, dementie en sleuteltechnologie

Eind juli openden NWO en ZonMw calls op zorgmissies voor publiek-private R&D en innovatie. Vanuit de Missie Gezondheid en Zorg betreft dit de thema’s: Leefstijl en leefomgeving en Leven met dementie. Er is in totaal 11 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast opent NWO ook een call specifiek op Sleuteltechnologieën. Dat zijn technologieën van de toekomst, zoals organ-on-a-chip, AI, etc. Voor deze call is ook een budget van 11 miljoen euro beschikbaar.

Het NWO-instrumentarium voor het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS).

foto lab

Vijf proefdiervrije innovaties voor COVID-19 onderzoek

Op 1 september heeft ZonMw een artikel gepubliceerd over de vijf proefdiervrije COVID-19 projecten die vanuit MKMD en de Stichting Proefdiervrij worden gefinancierd. Lees het artikel op de website van ZonMw.

coronavirus

Informatiebijeenkomst call Humane Meetmodellen 2.0

Op 21 september is er een online informatiebijeenkomst voor de call Humane meetmodellen 2.0. Deze interactieve online meeting biedt meer informatie over het onderzoeksprogramma en alle ruimte voor vragen. Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom.

Humane meetmodellen 2.0 is een Partnership-programma voor de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxicologie). NWO domein-TTW, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Health~Holland hebben gezamenlijk ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit programma. De deadline voor indiening is 3 november 2020 om 14.00 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Decoratieve tekening

NAT Database on Non-Animal Technologies

The German NGO Doctors Against Animal Experiments has launched a new project called the NAT database. This unique tool contains 250 entries on animal-free methods and will continuously be updated. The NAT database is freely available at www.NAT-database.org  in English or German. With the help of this database everyone can obtain information on innovative research technologies not harming animals for science.

Read more on our website.

Logo Non Animal Technologies Database

Proefdiervrij thema in journal Animals

Recentelijk verscheen een themanummer in het journal Animals, onder redactie van gastredacteur Pandora Pound, waarin de discussie of diermodellen nodig zijn voor de geneesmiddelontwikkeling centraal staat. Via open access is een vijftal artikelen beschikbaar.

Lees het hele artikel op de website.

6 mensen zijn in gesprek met elkaar. Er staat een laptop in het midden op tafel

Recent broadcasts

Minder dierproeven in Utrecht door alternatieven als fietsbanden, organen op een chip en menselijke cellen

Op RTV-Utrecht was op 21 augustus een uitgebreid item te zien over het gebruik van alternatieven voor dierproeven bij UMC en Universiteit Utrecht. Hetzelfde item was die dag ook te zien bij het NOS Journaal van 12.00u in de rubriek ‘regionaal nieuws’.

Bekijk hier de uitzending.

WC11 webinars on 3Rs in COVID-19 research

Due to the global COVID-19 developments, the 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Science, scheduled to take place August 23-27, 2020 in Maastricht, was postponed. However, two 1.5 h webinars on 3Rs in COVID-19 research were aired on 25 and 26 August, with several excellent presentations and interesting speakers.

In case you missed it, you can check out the overview of speakers and presentations here.

retro televisies staan opelkaar gestapeld. Op een van de televisies zijn gekleurde strepen te zien

Coming up!

10 September 2020 | Online Seminar: Building back better

Cruelty Free Europe organiseert op 10 september aanstaande een online seminar over de samenhang tussen  human relevant science en economisch herstel in de Europese Unie. Tanja Timmermans zal een korte inleiding houden over het TPI programma. De Stichting Proefdiervrij neemt deel aan de paneldiscussie in de workshop “kickstarting the economy”, waarin zij het investeren in proefdiervrij onderzoek toelichten, evenals de Venture Challenge die voor 2021 op de agenda staat. Daarnaast zijn er andere interessante sprekers uit de wetenschap, zoals Thomas Hartung, uit de

Europese commissie, diverse MEP’s, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden kan via deze link.

September and October | Helpathon masterclasses

Do you want to learn how to organize and facilitate a Helpathon? Starting the 16th of September, TPI and Mister Lion will host a masterclass on ‘How to organize and facilitate your own Helpathon’.

This masterclass includes 6 hybrid lessons, is free of charge and open for everyone who is curious to learn more about a Helpathon. You will be trained by the Helpathon experts. The masterclass includes (online) group lessons as well as hands-on experience where you will read, listen, imagine and learn about the Helpathon mindset.

Learn more on our website and click here to sign up.

2 oktober | uitreiking Hugo van Poelgeestprijs

De Hugo van Poelgeest-prijs is een wetenschappelijke prijs voor excellent proefdiervrij onderzoek in de levenswetenschappen. Deze prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt door de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn. Waar eerder de prijs aan gevestigde onderzoekers werd uitgereikt, zal deze nu op 2 oktober 2020 in samenwerking met Stichting Proefdiervrij aan een jongere onderzoeker worden overhandigd.

Lees meer op onze website.

2 and 3 November | Helpathon #4!

Helpathon #4 is called by three researchers at the Biomedical Primate Research Center. They have three really good in vitro modelling questions to progress their research on liver, lung and brain diseases. Be there! Registration will open on the 7th of September.

5 november | Technische briefing NCad

Lees meer op de website van de Tweede Kamer.

12 november | AO Dierproeven

Lees meer op de website van de Tweede Kamer.

prikbord van kurk met post-its erop.